Гео экскурс

  • 2020-01-12 14:51:13

"Хайлуур жоншны өлгий нутгаар" сэдэвт дөрвөн үеийн геологичдын танилцах аялал.

2013 оын 6-р сард ГГТС-ын ахмад багш нар болон залуу геологчдын нийт 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Дорноговь, Хэнтий, Төв аймагт хээрийн экскурс зохион байгуулж, хайлуур жоншны 4 ордын геологийн тогтоц, хүдэржилтийн онцлогтой танилцлаа.Тус экскурсыг "Geo trade" компани зохион байгуулж, "GEM Prospectors", "Golden Hill" зэрэг компаниуд оролцлоо.